onsdag, 31 oktober 2018 13:36

Information fra Turnerings- og dommerudvalget

Kære SVBK klubber

Sæsonen 2018/19 er startet og mange af jer har opdaget nogle opstramninger på dommerområdet til kredskampene. Disse ændringer/opstramninger blev annonceret sammen med propositionerne tilbage i juni-måned, men da vi har fået en del henvendelser og spørgsmål omkring disse vil vi prøve at samle dem i et fælles svar.

En af ændringerne i propositionerne som blev fortaget i juni 2018 er, at vi nu kræver 2 uddannede dommere i alle rækker, fra Danmarksserie til Serie2 til Mix.

Denne beslutning er truffet ud fra et ønske om, at skabe lige vilkår for alle kampe og nogle faste rammer uanset niveau. Det kan måske for nogle virke absurd at have 2 uddannede dommere i Serie2 eller i Mix, når man ikke engang kan være sikker på 2 dommere i en divisionskamp længere. Først og fremmest kan SVBK alene ikke kan stå til ansvar for manglen af DT-dommerne eller indsatsen på dommerområdet i Volleyball Danmark, men vi kan prøve at forbedre dommerområdet i vores kreds, hvilket (forhåbentlig) på sigt vil kunne afføde en fornyet interesse for dommergerningen og dermed bidrage til en positiv udvikling, som der også vil kunne drages nytte af længere oppe.

Der har ikke kun været et massivt dyk på antallet af DT-dommere, men også på, hvad vi før i tiden kaldte, ”Projektdommere” i kredsen. Det er desværre et område som ikke har været plejet godt nok i et stykke tid og det er noget vi for et år siden besluttede at gøre noget ved ved blandt andet at genoprette et Dommerudvalg i SVBK og sætte fokus på dommerområdet. Men Rom blev ikke bygget på en dag.

Dommerudvalget besluttede at starte helt fra bunden. Vi skulle starte med at pleje de allerede uddannede dommere og vi skulle have flere til at uddanne sig som dommere. For vi måtte konstatere at der heller ikke blev holdt mange dommerkurser i klubberne mere.

Efter et par sæsoner hvor der blev opfordret til at uddanne flere dommere og hvor vi oprettede kurser som blev aflyst pga. manglende tilmeldinger, besluttede vi at være mere konsekvente med at tjekke kampskemaerne igennem ift. de påsatte dommere.

Og vi har (kan man desværre sige) konstateret at manglen på uddannede dommere til kredskampene var massiv. Vi forsøgte med guleroden, men så os i sidste ende nødt til at svinge pisken i stedet ved at håndhæve alle vores bødestørrelser – og vi må konstatere, at dét har virket. Vi har i samarbejde med Volleyball Danmark gennemført mange flere dommerkurser og har dermed fået flere uddannede dommere. Samtidig er der generelt mere opmærksomhed omkring dommerområdet.

I sæson 18/19 har vi strammet reglerne yderligere – og vi har sat et langt større fokus på udfyldelsen af kampskemaerne. Vi har pr. 1. september fået en projektmedarbejder i SVBK – og vores to ansatte bruger i øjeblikket ærgerligt meget tid på, at forsøge at enten tyde dem eller eftersøge dem. Derfor vil vi gerne opfordre alle klubber/hold til at sørge for at kampskemaerne er ordentligt udfyldt, resultaterne bliver taste ind og at kampskemaerne/holdsedlerne uploades hurtigst muligt efter kampene, så man ikke glemmer det når man kommer hjem.

Vi vil gerne understrege at vi ikke gøre dette for at ”kradse penge ind” fra klubberne, men det har bare desværre vist sig at det er den eneste konsekvens der har virket for at rykke på området. Vi ønsker at give pengene tilbage til jer klubber i form af en masse fede arrangementer, herunder dommerpleje og efteruddannelse af samme, temaaftner, camps, alternative stævner osv.

Til sidst vil vi gerne informere jer om at vi er i gang med at opbygge en database af dommere i samarbejde med Volleyball Danmark, sådan vi på sigt har alle uddannede dommere i en fælles database. Da der tidligere ikke har været nogle fælles retningslinjer for hvilke dommernumre der blev givet ud fra de forskellige kredse – og vi desværre har oplevet at nogle dommernumre er dubletter - vil nogle af jer dommere blive oprettet med et nyt dommernummer i systemet. Det sørger vi selvfølgelig for at I får besked om. I vil kunne finde dommerne efterhånden på resultater.volleyball.dk under menuen ”Dommer”.

Ligeledes hvis I har bestået et dommerkursus men ikke kan huske jeres dommer nr., så tag kontakt til vores medarbejdere, så vil de hjælpe med at finde jeres dommernummer. I må meget gerne oplyse hvor og hvornår I har taget kurset (især hvis det er udenfor vores kreds), da det vil gøre det lettere at finde.


Venlig hilsen,


SVBK’s Turnerings- og Dommerudvalget

Ernst Knudsen, Mie Nonbo Holck og Villy Rosendahl-Kaa

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dkFB