COVID-19

23-11-2020

SVBK har valgt at følge Volleyball Danmarks retningslinjer i forbindelse med afvikling af seniorkampe og ungdomsstævner.

Se her: http://volleyball.dk/index.php/forbundet/nyhedsarkiv/item/2608-covid19-opdaterede-retningslinjer-for-volleyball-og-beachvolleyball

Følgende retningslinjer er indtil videre gældende t.o.m. 13. december.


Forsamlingsforbuddets forskellige persongrænser ved idrætsaktiviteter:
• Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.
• Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer. Det betyder, at f.eks. Ramasjang Familievolley kan fortsætte med op til maksimalt 50 deltagere i alt, inklusiv både aktive børn og aktive forældre.
• Forsamlingsforbud på 500 personer ved fx kursus-og uddannelsesaktiviteter, tilskuere eller professionelle/elite udøvere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigtet i samme retning.


Sektionering
• Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må dog godt være flere adskilte gruppe til stede på i samme idrætsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner” nedenfor.
• Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner”.
• En instruktør eller træner må KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen. Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
• Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
• Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.

COVID-19 KONTAKT

Først og fremmest har vi erfaret at der kan være skærpede og særlige retningslinjer i hallerne og kommunerne. Det kan f.eks. være at omklædningsrummene ikke kan benyttes, at der ikke må være tilskuere i hallen, eller noget helt tredje.
Derfor har vi valgt at følge forbundets tiltag om at have en Covid-19 kontaktperson for hvert hold.
Det kan være klubbens kredskontakt, en træner eller den person på holdet/klubben som er helt inde i reglerne ift. de særlige forhold der er gældende i jeres hal.
Det er vigtigt at denne person kan svare på eventuelle spørgsmål fra modstanderen / og er proaktiv ift. at melde særlige forhold ud til modstanderen.

Kontaktpersonen skal indtastes på her for hvert kredshold. Det er også her I vil kunne finde listen med kontaktpersonerne efterfølgende.

Vi opfordrer hjemmeholdets COVID-19 kontakten til senest 3 dage før en kamp at sende information om lokale forhold til modstanders COVID-19 kontakten samt de officials der er internt og/eller evt. eksternt påsat.
Skulle en COVID-19 kontakt ikke have hørt fra hjemmeklubben 48 timer før kamp, opfordres det gæstende holds COVID-19 kontakt til at kontakte hjemmeklubben.
I starten vil vi gerne opfordre til at man udover at skrive en mail til modstanderne, også kopierer indholdet til en besked på kampen i MVP. Så rammer vi flere med informationen og kredssekretæren vil også kunne finde oplysningen.

KAMPFLYTNINGER

  • Kampen kan udsættes (gratis) hvis myndighederne fx lukker hallen eller laver rejserestriktioner der betyder at 2 hold ikke kan mødes.
  • Hvis min.1 spiller er testet positiv for Covid-19 og vedkommende har været i nær kontakt med resten af sit hold (læs: trænet sammen med dem), udsættes kampen indtil spillerne er enten testet negativt eller har været i den anbefalede karantæne fra myndighedernes side.
  • Hvis min. 2 spillere fra et hold er i karantæne pga Covid-19 efter krav fra myndighederne (fx fordi man har været i kontakt med en Covid-19 smittet udenfor træningsmiljøet), kan kampen også udsættes (gratis).
  • I tilfælde af kampene udsættes grundet Covid-19, skal der indsendes dokumentation for myndighedernes karantænekrav. Dette vil blive slettet straks efter modtagelse og behandlingen af dokumentationen.

  • Kampe som udsættes ifm Covid-19 skal være planlagt med ny dato senest 14 dage efter den oprindelige dato. Kampene skal være afviklet senest 18. april for alle rækker undtagen HS2 som er senest 24. januar (de spiller grundspil og slutspil).

  • Hvis de 2 hold ikke kan blive enige om en ny dato, fastsætter TU en ny kampdato.
  • I tilfælde at der sker noget ifm Covid-19 som ikke er beskrevet her, vil TU træffe en afgørelse i sagen.

Når alt det er sagt og skrevet, så er det en ny situation for alle og vi bliver alle sammen en smule klogere for hver gang der er en ny sag. Der kan derfor tages forskellige beslutninger fra sag til sag, da erfaringen allerede nu har vist, at de ikke alle ens.

COVID-19 AFBUD TIL KAMP

Over 72 timer til kampen:

1. Skriv en besked på kampen i MVP så modstanderne får besked. Bed dem gerne om at bekræfte modtagelsen.
2. Skriv en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. om situationen (er det smittede, afventer man svar på test eller?) så vi er opmærksom på det og kan følge op på evt. fremtidige kampe.

Under 72 timer til kampen:
1. Skriv en besked på kampen i MVP.
2. Ring til modstanderne og kredssekretæren. Dommerne kontaktes af hjemmeklubben medmindre andet er aftalt med kredssekretæren (i tilfælde af at det er dommere udefra som fx divisionsdommere der skal komme og dømme).

Udskriv E-mail

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dkFB ~ CVR. 40298215