Volleyball Danmark og SVBK holder netværksmøde for kids og ungdom.

Dato: onsdag den 16. jani 2021

Sted: online på Teams. Der sendes et link inden mødet til deltagerne.

På mødet vil vi komme ind på blandt andet følgende punkter:
- Corona - Hvordan har det påvirket dig/din klub?
- Ungdomsturneringen til den kommende sæson. Hvordan skal den se ud?
- Orientering om reglementer, der vedtages, som har betydning for ungdom (Fx. U20 Kvalifikation, Holdfællesskaber mm)
- Andet

https://www.facebook.com/events/148084743960981/?ref=newsfeed

 

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dkFB ~ CVR. 40298215