tilmelding knap

Grand Prix turneringen (GP) er et helårligt tilbud med 10-12 stævner i perioden ultimo september til ultimo april/primo maj.

GP LogoHoldene møder hinanden efter niveau og målet med denne turnering er, at holdene skal have så mange jævnbyrdige kampe som muligt.
Med en helårlig Grand Prix turnering, giver vi nye hold mulighed for, at spille turneringskampe uanset hvornår på sæsonen holdet starter op.

Grundet Covid-19 situationen og forsamlingsforbuddet på 50 personer, vil der være begrænsning på antal hold i en hal. Vi skal også bede jer oplyse hvor mange personer der kommer pr. hold inden stævnet (inkl. spillere, trænere og evt. forældre), da det kan have indflydelse på antal hold der kan deltage.
Vi vil dog gerne bede om at tilskuere/forældre begrænses så meget som muligt, så vi kan have så mange hold som muligt med indenfor grænsen af forsamlingsforbuddet.

Find Corona-retningslinjerne her.

Det er en rigtig god idé at have et login og være logget ind når man laver sin tilmelding. Det giver én mulighed for at ændre og slette sin tilmelding selv. Er man ikke logget ind, skal man sende en mail til svbk@svbk.dk.

 

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dkFB ~ CVR. 40298215