SVBK's Alternative Stævner

Deltager

Alle - fra nybegyndere (seeding 6) til divisions spillere (seeding 1) - vha. seeding spiller bund IKKE mod top Ingen krav om at være medlem af SVBK.

Holdet

Kan sættes sammen helt alternativt således:

 • dame-hold
 • herre-hold
 • mix-hold
 • mix af spillere fra dame- og herre-hold fra samme eller endda forskellige klubber
 • dig og dine kollegaer
 • dig og din familie
 • dig og dine venner

dog plejer de bedste hold at have et par damer med.

Stævnet

Består som regel af to dele.

I 1. del kvalificerer holdene sig til at komme i pulje med andre hold på samme niveau, så 2. del slutter stævnet af med nogle jævnbyrdige (og tit meget spændende) kampe.

Arrangør

Er et medlem af TU (turneringsudvalget) eller en udvalgt repræsentant fra en af de tilmeldte klubber. Arrangøren skal, udover at styre selve stævnet, stå for indkøb af præmier.

Tidsplan 

Når tiden står som 12:12-20:00 (hvis en aktivitet kan starte tidligere - gøres det) ser planen således ud:

12.12 - 12.30 Hold mødes - holdleder checker ind i forhallen
12.30 - 12.50 Stævneleder lægger stævnet
12.50 - 13.00 1. holdledermøde
12.55 - 13.05 Baner etableres 
ca. 13.10 1. kamprunde starter 
ca. 16.00 2. holdledermøde
18.30 - 19.00 Næstsidste kamprunde slutter
19.15 - 19.45 Sidste kamprunde slutter - dog senest 19.55 
20.30 Yderdør låses automatisk - du kan godt komme ud. 

 

Tilmeld

Helst 2 dage før stævnet afholdes, til Christina Cassone og Poul-Erik Møller.

Oplys holdnavn på max. 14 tegn, som skal begynde med klubbens navn, hvis denne er medlem af SVBK, og gerne hvilket tlf nr. holdleder træffes på.
Hvis det skulle ske, at der tilmeldes flere end der er plads til, vil det/de sidst tilmeldte hold få besked om det.

 

Afmeld

Samme sted. Rettidigt er SENEST 2 dage før stævnet afholdes. Senere vil dog også være en hjælp.
Dagen før/på, hvor stævnet afholdes, må holdledere SMS'e/ringe mellem 9 og 21 på 28 80 93 74.

 

Kredsens kontor

Ligger i: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

 

Kredsens sekretær

For yderligere information træffes SVBK's kredssekretær på: 26 80 23 95.
Eller du kan sende en email til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Gebyret

Det koster 300 kr for et hold at deltage i et stævne. Dette skal betales INDEN 2. holdledermøde.
For klubber, der er medlem af SVBK, opkræves gebyret samlet for stævnerne pr. halvår.

Hvis et hold melder sig til og deltager i alle stævner i et halvår i Sundbyhallerne, skal det ikke betale for at deltage i det sidste stævne.

 

Spillereglerne

Der spilles efter FIVB's internationale spilleregler med disse tilføjelser:

 • Holdlederen skal INDEN stævnets start meddele stævnelederen, at HELE holdet ER mødt op, ellers BØR stævnelederen udelukke holdet fra stævnet.
 • Dommeren kan lempe lidt på reglerne i de laveste puljer (f.eks om der er ført bold) for ikke at stoppe spillet for tit.
 • Nethøjden er 2,35 (mix-højde), men kan sættes op, hvis der er enighed om det.
 • Der spilles til 2 vundne sæt (25/15 point) eller på tid (40-75 min. pr. kamp incl. opvarmning) med running score.

 

Medbring til stævnerne

 • Bolde til at varme op med.
 • Fløjte til jeres dommer (certifikat kræves ikke, bare de almindelige regler kendes).
 • Mad og drikke, da der ikke er cafeteria i Sundbyhallen.

Print Email

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dk