Effektiv stævneafvikling

SVBK’s ungdomsudvalg ønsker at sætte fokus på den effektive stævneafvikling ved Kids-, Teen- og Grand Prix stævner.

Baggrund
Vi har rigtigt mange spillere, forældre og trænere, der bruger mange timer i hallerne i weekenden, hvilket de generelt gør med stor glæde :). MEN når tidsplanen skrider, så et stævne der skulle slutte kl. 18 først bliver færdigt 19.15 og det griber ind i øvrige aftaler, så forvandles glæden til frustration L. Den klare udmelding er, at stævner naturligvis skal holdes inde for den udmeldte tidsramme.

Der er generelt to årsager til stævnerne bliver forsinkede:
 • Holdene er utroligt jævnbyrdige, så kampene bliver længere end forventet.
 • Pauserne mellem kampene bliver for lange. Hvis pauserne mellem kampene til kidsstævne f.eks. bliver 4-5 minutter længere, så bliver stævnet hurtigt en time senere færdigt.
Fokus vil være på:
 • Den aktive stævnedeltager
 • Den aktive stævneledelse
 • Program / pauser mv.
Kids-, Teen- og Grand Prix stævner betragtes i denne sammenhæng som ”træningsstævner”, hvor målet i princippet er, at der skal spilles så meget som muligt kamp på banen i stævneperioden. Sjællandsmesterskaberne for U14, U16 og U18-hold er den DM-kvalificerende turnering, hvor rammen omkring kampafviklingen prioriteres, så her afsættes der altid 2x5 min. til smashopvarmning mv.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte kredssekretær:
Christina Cassone på 26 80 23 95 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Den aktive stævnedeltager
 • Holdet holder sig opdateret med turneringsplanen (hvornår skal holdet spille, dømme eller være pointvender).
 • Holdet er klar på banen, når den foregående kamp er afsluttet. Hvis holdet dømmer på en anden bane, vurderes det om kampen er hurtigt færdigt, eller om et andet hold kan overtage.
 • Holdet er klar til deres dommer- og sekretærtjanser, så snart de er færdige med at spille en kamp. Holdet sørger for at få sat den næste kamp i gang, om nødvendigt overtage tjansen fra det hold som dømmer på banen, hvis de skal spille.
 • Trænere/forældre bakker op omkring den aktive stævneleder og om nødvendigt tilbyder sin assistance.
 • Såfremt holdet bliver forsinket, kontaktes stævneklubben.
Ved ”holdet” forstås holdet som helhed, gerne hjulpet af en holdleder, træner eller forældre.

Den aktive stævneledelse.
 • Tjekker holdene af ved ankomsten, kontakter evt. manglende hold, hvis de ikke er der i god tid (Kids- og Teenhold før ledermødet, Grand Prix hold hvis de ikke er der 40 min. før de skal spille første kamp eller 25 min. før de skal dømme).
 • Afholder et kort og effektivt træner- og spillermøde ved kids- og Teenstævner.
 • Sætter kampene i gang til tiden / sørger for at næste kamp kommer i gang på banen maksimalt 5 min. efter afslutningen på forrige kamp (Grand Prix dog maksimalt 12 min.).
 • Hvis holdet der skal spille dømmer på en anden bane, får stævnelederne et andet hold til at overtage tjansen.
 • Såfremt der opstår forsinkelse, tilpasses kamplængden, så stævnet kan være færdigt til aftalt tid.
Ungdomsudvalget/Kredssekretæren vil til nogle stævner stille sig til rådighed som mentor. Målet er at guide og oplære flere, gerne forældre, i aktiv stævneledelse.

Program /Pauser  
Kidsvolley og Teen 1-2 Volley. Tiderne i programmet er ”kun” vejledende. Det betyder at næste kamp skal starte maksimal 5. min efter den foregående kamp sluttede på banen. Såfremt der er forsinkelse på banen kan stævnelederne starte sættene fra 11-11 i stedet for 7-7

Grand Prix.  Tiderne i programmet er kun vejledende og kampene kan starte tidligere end programsat. Til holdenes første kamp kan der påregnes 20 min. opvarmning på banen (7 min. med bold, 2x5 min. smash, 2 min serv og 1 min. til snak). Alle efterfølgende kampe skal starte maksimalt 12 min. efter afslutningen på forrige kamp (5 min. med bold, 5 min. til smash, 1 min. til serv og 1 min. til snak). Såfremt der er forsinkelse på banen kan stævnelederne starte sættene fra 4-4 eller 7-7.
Det skal påpeges at arrangørklubberne skal have en stævneansvarligt til Grand Prix stævnerne.

Frokostpause. Alt efter hvilken turneringsform der spilles efter vil der enten blive indladt fælles pauser, eller evt. oversiddende hold vil have pause.
Eksempel: 9 hold spiller i 3 puljer på 3 baner, alle hold er i aktion hele tiden som spiller eller dommer. Her indlægges en fælles pause.
4 hold spiller alle mod alle på 1 bane, her har ét hold hele tiden pause. Her indlægges ikke en fælles pause.

Udskriv E-mail

 Logo kids programmer trænerklubben  cityvolleyBeachvolleybedstevolleyvolleypedia

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dk ~ CVR. 40298215