Ungdomsstruktur i SVBK

Ungdomsudvalget i SVBK har besluttet, at fastholde turneringsstrukturen hvor der spilles både spilles en helårlig Grand Prix turnering og et helårlig Sjællandsmesterskab for U15- og U17-hold. Målet er at holdene skal have så mange jævnbyrdige kampe som muligt.

Sjællandsmesterskaber

Ungdomsudvalget har besluttet at ændre lidt på formen på SM for U15 og U17 i sæsonen 2023/24. I stedet for at spille på bestemte runder som tidligere, spilles der ligesom senior Mixrækkerne: løbende trekantstævner som er planlagt på samme måde som seniorrækkerne. Her har man inden planlægningsperioden mulighed for at melde spillefri ønsker og haltider ind, hvorefter kredssekretæren planlægger sæsonen. Rækkerne følger også de samme regler om kampflytninger som seniorrækkerne. Se Propositioner §2.7.

Vinderne af turneringen bliver Sjællandske mestre. SVBK forbeholder sig retten til at tilpasse programmet i tilfælde af afbud/trækninger i rækken. Tilpasningen kan også forekomme med kort varsel, hvis der ikke er betydelige ændringer i tidspunkt eller spillested.

Grand Prix turneringen (GP)

GP er et helårligt tilbud med 10-11 stævner i perioden ultimo september til ultimo april/primo maj.

Holdene møder hinanden efter niveau og målet med denne turnering er, at holdene skal have så mange jævnbyrdige kampe som muligt.

Baggrund:

  • Med en helårlig Grand Prix turnering, giver vi nye hold mulighed for, at spille turneringskampe uanset hvornår på sæsonen holdet starter op.
  • Mange U18 spillere deltager på U21/seniorhold, for at udvikle deres potentiale. Disse spillere har tidligere fået et presset program i foråret, med mange ungdoms- og seniorkampe. Vi ønsker at fordele denne belastning ud over hele sæsonen.
  • Runderne spilles på faste dage og det er ikke muligt at flytte kampene/runderne. I bør derfor være opmærksomme på dette i forbindelse med fastsættelsen af DT-kampe og ønsker om spillefri i kredsturneringen.

Teen 1-2 Volley

Teen 1-2 Volley er for spillere der går i 6-9. klasse.

Teenvolley er for unge i 6-9 klasse, der måske er kommet lidt sent i gang med volleyspillet, eller for et par erfarne volleyvenner der gerne vil lidt mere.
Teenvolley spilles på to levels så alle kan være med. Der spilles på en badmintonbane med volleyballnet og et hold består af 2-3 spillere.
Grundtanken i Teenvolley er at give et bredere tilbud til alle unge med et fleksibelt spil og turneringskoncept, der tilgodeser den enkelte teen-spillers ambitioner og ønsker.

Kidsvolley

Kidsvolley er for spillere der går i 1-6. klasse. Der spilles på badmintonbanen, med 3-4 spillere på banen.

Udskriv E-mail

 Logo kids programmer trænerklubben  cityvolleyBeachvolleybedstevolleyvolleypedia

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dk ~ CVR. 40298215